Nasze realizacje

ETAP I Rozmowa wstępna, wywiad z inwestorem Niezobowiązujące spotkanie, zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora. Określenie warunków współpracy oraz wstępna wycena usługi. Analiza formalno-prawna (ustalenie możliwości zabudowy) Weryfikacja warunków zabudowy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji środowiskowej. Analiza możliwości wynikających z lokalizacji