Etapy powstawania projektu budynku w naszej pracowni

x

Etapy powstawania projektu budynku w naszej pracowni

ETAP I

Rozmowa wstępna, wywiad z inwestorem

Niezobowiązujące spotkanie, zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora. Określenie warunków współpracy oraz wstępna wycena usługi.

Analiza formalno-prawna (ustalenie możliwości zabudowy)

Weryfikacja warunków zabudowy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji środowiskowej. Analiza możliwości wynikających z lokalizacji inwestycji na danym terenie na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych bądź wizyty w terenie na którym planowana jest inwestycja.

Ustalenie zakresu i potrzeb Inwestora

Inwestor otrzymuje informację co wchodzi w skład projektu, jego koszt i przewidywany termin realizacji. Zaproponowanie najkorzystniejszych rozwiązań projektowych.

ETAP II – Praca projektowa

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Praca nad projektem na tym etapie może się różnić w zależności od oczekiwań i preferencji Inwestora. Wspólne dyskusje o priorytetach, wymaganiach, planach inwestycyjnych oraz upodobaniach estetycznych Klienta pozwalają na dostosowanie projektu do indywidualnych potrzeb.

Koncepcja projektowa

Na podstawie zebranych informacji (program użytkowy, możliwości formalno-prawnych terenu pod inwestycję, jego ukształtowania i sąsiedztwa, możliwości przyłączenia działki i obiektu do mediów zewnętrznych, analiza stron świata, widoków oraz nachylenia działki) przystępujemy do opracowania szkiców rzutów, elewacji, zagospodarowania terenu, które prowadzą do wykreowania ostatecznej formy i funkcji budynku. Dążymy do tego aby wypracowana koncepcja spełniania życzenia Inwestora, a zarazem była zgodna z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz innymi przepisami w zależności od charakteru projektu. Dostosowujemy wstępny projekt do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism i decyzji administracyjnych.

W miarę postępu prac projektowych, spotykamy się z Inwestorem. Konsultujemy, dzielimy się efektami pracy, słuchamy, dyskutujemy, analizujemy, wymieniamy uwagi, proponujemy najlepsze rozwiązania  pod względem funkcjonalnym, ergonomicznym, estetycznym, eksploatacyjnym i ekonomicznym. Uszczegóławiamy koncepcję, by wypracować ostateczne rozwiązania jak najlepiej dopasowane do wizji Inwestora.

Po zaakceptowaniu przez Inwestora koncepcji, przystępujemy do realizacji projektu budowlanego.

Projekt budowlany

Rozwijamy wcześniej wypracowane rozwiązania projektowe. W opracowaniach wielobranżowych,  koordynujemy prace branżowe, uzyskujemy niezbędne, wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia projektowe z rzeczoznawcami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych.  Drukujemy i składamy projekt budowlany. Inwestor samodzielnie lub za naszym pośrednictwem, jeśli mamy stosowne pełnomocnictwo, składa projekt we właściwym urzędzie, by uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Formalności administracyjne

Na życzenie Klienta wykonujemy usługę pozyskiwania decyzji, uzgodnień administracyjnych. W imieniu Inwestora, na podstawie stosownych pełnomocnictw, występujemy do instytucji i urzędów w celu uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

ETAP III – Realizacja inwestycji

Na prośbę Inwestora pomagamy w wyborze firm wykonawczych czy handlowych, analizując i weryfikując przedstawione Inwestorowi oferty. Na życzenie Inwestora prowadzimy nadzór autorski, realizujemy projekty wnętrz, projekty zagospodarowania terenu i otoczenia, projekty ogrodzeń i ogrodów. Sprawujemy nadzór od momentu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.